Tag Archives: حجم دادن به بازو با ورزش


چاق شدن پشت بازو برای اقایان چاق شدن پشت بازو برای اقایان چاق شدن پشت بازو برای اقایان چرخاندن بازوها از کتف دست ها را از طرفین باز کرده و به صورت صاف (بدون شکستگی از آرنج) تا ارتفاع شانه Read more…

محصولات زناشویی

قرص دير انـ.زالي ۵۰ دقيقه اي vakadol