Tag Archives: حرکات مخصوص چاقی بالاتنه


چاقی بالا تنه باورزش چاقی بالا تنه باورزش چاقی بالا تنه باورزش سرشانه‌های پهن، بازوهای چاق و همچنین سینه‌های نامتناسب می‌تواند یکی از مهم‌ترین نکات برای نداشتن عدم تناسب اندام باشد.   ۵حرکت ساده این شماره به شما کمک می‌کند Read more…


حرکات مخصوص چاقی بالاتنه حرکات مخصوص چاقی بالاتنه پرس سینه، دمبل حرکات مخصوص چاقی بالاتنه روی زمین یا مطابق تصویر روی یک نیمکت بخوابید، پاها را جمع کرده و ۲ دمبل در دست‌ها گرفته و هر ۲ دست را مستقیم Read more…

محصولات زناشویی

قرص دير انـ.زالي ۵۰ دقيقه اي vakadol